Monday, April 20, 2015

Antara kasih dan kasihan

Salam.

Kasih versus Kasihan.

Dua-dua ada erti dia yang tersendiri.

Kasih lain.

Kasihan lain.

Tak sama-- Langsung tak--

Kasih bermaksud kepekaan dan perasaan cinta yang mendalam serta berkekalan yang lahir daripada hati yang ikhlas. (Wikipedia)

Kasihan pula membawa erti, perasaan manusia yang muncul akibat penderitaan orang lain. 
Lebih kuat daripada empati. 
Perasaan ini biasanya memunculkan usaha untuk mengurangi penderitaan orang lain. (Wikipedia)

Dari definisi Kasih dan Kasihan tu--

Den dapat simpulkan yang terdapat jurang dan perbezaan yang besar di antara Kasih dan Kasihan.

Kasih--
Sanggup melakukan apa sahaja.

Kasihan--
Rela melakukan apa sahaja.

Kasih--
Memahami apa yang ada di sudut hati.

Kasihan--
Terpaksa mencuba untuk memahami.

Kasih--
Dirasai dari hati keikhlasan dan sayang yang diberikan.

Kasihan--
Mencuba untuk ikhlas menyayangi.

Dan....

Kasih, kamu cuma Kasihan 😔

No comments:

Post a Comment